Renovasjonsselskap som støttar heimekompostering.

Dei fleste renovasjonsselskap støttar heimekompostering. Verksemda i slike selskap er styrt av forureiningslova med tilhøyrande forskrifter, og der er det lagt opp til at renovasjonsgebyra skal vere differensierte for å bidra til auka gjenvinning og til reduserte avfallsmengder.

Den som komposterer heime bidreg både til gjenvinning og til reduserte avfallsmengder. Kompostering inneber at matavall vert gjenvunne til jødsel og jordforbetring, og den som komposterer reduser dermed òg sjølsagt avfallsmengda.

I tabellen nedanfor vil vi samle informasjon om korleis ordningane er i kvar einskild kommune. Mange kommuner har felles renovasjonsselskap, vi fører likevel opp ei linje per kommune slik at same informasjonen kan kome på fleire linjer.

Vi ber folk hjelpe oss med å få denne lista komplett og å halde den ajour. Send oss ein e-post og vi vil oppdatere.

Når du komposterer ditt eige avfall får du mindre avfall som renovasjonsselskapet må ta hand om. Gebyrsystemet til til kommunen din kan vere slik at du då får færre hentingar og lågare gebyr på den måten.

Har kommunen din ingen ordning som premierer heimekompostering, er det mykje som talar for at dei driv i strid med norsk lov. Ta kontakt til oss så vil vi følgje opp.

Kommune Renovasjonsselskap Ordning Beløp Frekvens
Link
Askøy BIR AS 50 % støtte til utstyr 1000,- Ein gong Informasjon
Bergen BIR AS 50 % støtte til utstyr 1000,- Ein gong Informasjon
Fusa BIR AS 50 % støtte til utstyr 1000,- Ein gong Informasjon
Giske Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) Redusert gebyr Informasjon
Haram Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) Redusert gebyr Informasjon
Hareid Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR) Redusert gebyr 513,- Per år Informasjon
Herøy Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR) Redusert gebyr 513,- Per år Informasjon
Kvam BIR AS 50 % støtte til utstyr 1000,- Ein gong Informasjon
Norddal Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) Redusert gebyr Informasjon
Os BIR AS 50 % støtte til utstyr 1000,- Ein gong Informasjon
Osterøy BIR AS 50 % støtte til utstyr 1000,- Ein gong Informasjon
Samnanger BIR AS 50 % støtte til utstyr 1000,- Ein gong Informasjon
Sund BIR AS 50 % støtte til utstyr 1000,- Ein gong Informasjon
Sande Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR) Redusert gebyr 513,- Per år Informasjon
Sandøy Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) Redusert gebyr Informasjon
Skodje Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) Redusert gebyr Informasjon
Stordal Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) Redusert gebyr Informasjon
Stranda Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) Redusert gebyr Informasjon
Sula Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) Redusert gebyr Informasjon
Ulstein Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (SSR) Redusert gebyr 513,- Per år Informasjon
Vaksdal BIR AS 50 % støtte til utstyr 1000,- Ein gong Informasjon
 Volda

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS (VØR)

Redusert gebyr 628,- Per år Informasjon
Ørskog Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) Redusert gebyr Informasjon
Ørsta

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS (VØR)

Redusert gebyr 628,- Per år Informasjon
Ålesund Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) Redusert gebyr Informasjon