Raskt

Compostio lagar kompost på omlag 2 veker. Slik rykande fersk kompost er svært sterk og må brukast med omtanke. Den kan blandast ut med jord eller strøast varsamt ut som toppdekke i blomsterbed eller på plenen.

Det beste er å la komposten få ei ekstra periode med modning før den vert nytta til gjødsel eller jordforbetring. La komposten ligge luftig og fritt tilgjengeleg, gjerne ute under open himmel. Etter kort tid vil komposten trekke til seg meitemakk og nyttige insekt.

Du kan òg nytte komposten til stueplantene. Vær då særleg varsam og unngå at den kjem i direkte kontakt med plantene. Legg den på toppen av plantejorda slik at den får godt med luft.