Praktisk

Compostio kan vere del av innreiinga på kjøkkenet. Den lagar litt lyd, så det er nok best å ha den inne i eit skap eller liknande, slik vi ser på filmen.

Som du ser treng du ikkje søppelbøtte når du kan leggje matavfallet rett i Compostio-maskina.

Compostio kan og stå i kjellaren, i ei bod, i garasjen eller endå til ute, men då bør den nok skjærmast litt for ver og vind.

Maskina er elektrisk og vert levert med straumforsyning. Den går på 12V så den kan òg nyttast på stader der ein berre har tilgang til slik straum.