Enkelt

Du fyller på med matrestar og anna biologisk avfall frå heimen. Deretter legg du òg i litt pellets, sagmask eller liknande og kanskje ein liten dose natron (vert òg kalla bikarbonat).

Du let att loket og lar maskina passe seg sjølv. Automatikk, varmeelement og pumpe sikrar at komposten held rett temperatur, vert godt blanda og får jamn tilførsle av luft. Eit filter tek vekk all lukt.

Eit tynt plastbrett skal stå under maskina og fange opp overskotsvatn. Ta det vekk etter kvart. Du kan gje det til planter eller spreie det på plenen. Det er god gjødsel.

Etter omlag ei veke er maskina klar for å bli tømd. Du tek ut ferdig kompost frå eit modningkar i botnen av maskina og trykker på ein knapp.

Maskina opnar då nokre luker slik at innhaldet i komposteringkammeret ramlar ned i modningskaret. No kan du starte ein ny sekvens med å fylle på materiale som skal komposterast.