Om oss

Vi er ein del av agenturet Berekraft For Alle og sit på over 20 års erfaring frå komposterings- og komprimeringsvirket. 

Vårt ønske er at berekraft skal være lønsamt for alle og ein kvar, også miljøet. 

Om kompostering

Kompostering av matavfall bidreg til å redusere Co2-utslepp og gir næringsrik plantejord du kan bruke i eigen hage og til eigne planter. 

Det er lønsamt både for husholdning, natur og miljø!

Om produktet

Vi tilbyr ei elektrisk komposteringsmaskin som forvandlar organisk avfall til kompostjord på 2-3 veker. Denne jorda kan igjen nyttast til bruk i eigen flora og fauna. Komposteringsjorda har vist seg å være svært næringsrik og er eit betre alternativ enn plantejord tilsett torv.

Meir informasjon

Forskning viser at torva som blir brukt i produksjon av plantejord ein får kjøpt i butikk står for 5-10 % av CO2-utsleppet i Noreg. Vi har samla ei rekke artiklar om emnet her, dersom du vil lese meir. 

Vi ønskar ein grønare kvardag for alle. Kontakt oss for å finne ut korleis vi kan hjelpe deg.